SAL7390, Act: V°348.2 (575 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°348.2  
Act
Date: 1497-03-20

Transcription

2019-01-20 by Karel Embrechts
Item jan le poly f(ilius) quond(am) collardi co(m)mor(ans) apud/
vileer le popelier heeft geloeft arnde hanckart/
dat hij hem tusschen dit ende vanden yersten daige van/
junio naistc(omende) over een jair v(er)volgen(de) met vollen pachte/
navolgen(de) zijnd(er) br(ieven) afleggen ende afquiten sal al/
sulken vier rinsgulden(en) te xx stuv(er)s tstuck lijfpen(sien) als/
hij met scepen(en) br(ieven) van loeven(en) vand(er) daet junii p(rim)[a]/
a(n)no xcv heeft aen janne jennijns al(ia)s de blehain/
den voirs(creven) le poly ende meer ande(r) met scep(enen) br(ieven)/
van loeven(en) die heeft op d(at) hij bynne(n) den selven/
tijde den selven arnde wel ende loffelijck nae beg(ri)p/
vand(en) selve(n) br(ieven) v(er)onderpanden sal nae des(er) stad recht/
bynnen der ba(n)mijlen et t(antu)m cor(am) h(er)meys borch m(ar)tii/
vicesima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt