SAL7390, Act: V°351.2-R°352.1 (578 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°351.2-R°352.1  
Act
Date: 1497-03-21

Transcription

2019-01-21 by Karel Embrechts
Item den voirs(creven) giel(ise) stuerbout met consente/
ende ten bijsijne als voe(r) zijn bleven ende gevalle(n)/
bij lotinge(n) d(aer)om getogen in zijn deylinge de/
goede ende erfrinten naesbescr(even) Ierst twee stucke(n)/
lants gelegen te he(re)nt opt langrode velt groot/
zijnde twee dach(mael) oft d(aer)omtrint paulo alsoe jan/
geheeten veeghe die alsnu in pechtingen houdende/
is It(em) noch twee stucken lants gelegen t(er) bueken/
alsoe giel(is) puttema(n)s die alsnu in pechtingen/
houdende is It(em) een beempdeken alsoet gelegen/
is inde p(ro)chie van he(re)nt in hemelrijck sub iu(r)e/
p(ri)us t(er)m(in)is debit(is) It(em) ond(er)halven rijd(er) erff(elijc) aen en(de)/
op de ca(m)me geheten ten boonen gelegen te loeven(en)/
inde sluysstrate It(em) twee rinsg(ulden) te xxi stuv(er)s tstuck/
erff(elijc) aen willem(me) van breetzijp ende zijn mede/
borgen It(em) een croene erff(elijc) aen ende op seke(r) goede/
pet(er)s douwe woenen(de) te wackerzeele vanden/
drie croenen erffelijc d(aer) aff dande(r) twee cronen/
erff(elijc) toebehoe(re)n giel(ise) van cav(er)chon ende jacoppe/
de prince Item negen stuv(er)s erffel(ijc) uuyten twee/
pet(er)s erff(elijc) aen ende op twee huysen neven een/
/ gelegen inde borchstrate tegen de borchscole over/
toebehoiren(de) der wed(uw)[en] jacops wijle(n) van ravescote/
d(aer)aff elken vanden drie ande(re)n kinde(re)n voirs(creven) oick/
negen gelike stuv(er)s erffelijck bleven ende gevallen/
zijn It(em) noch twee pet(er)s te xviii sdtuv(er)s tstuck/
erffelijck vanden zesse croenen erffelijck aen ende/
op de stadt van loeven(en) d(aer) aff elken vanden drie/
ande(re)n kinde(re)n voirs(creven) oick twee gelike pet(er)s in/
deylingen bleven ende gevallen zijn It(em) noch twee/
rinsgulden(en) ix stuv(er)s ende xii mit(en) erff(elijc) vanden/
voirs(creven) negen rinsg(ulden) xvi st(uvers) ende twee plecken/
erffelijck aen ende op de voirs(creven) stadt van loeven(en)/
d(aer) aff elken vanden drie ande(re)n kinde(re)n voirs(creven) oick/
alsoe vele in deylingen bleven ende gevallen es/
hanc quoq(ue) et sat(is) prout cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt