SAL7390, Act: V°358.1 (585 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°358.1  
Act
Date: 1497-03-27

Transcription

2019-01-25 by Karel Embrechts
Item renar lesculier sone wilen willems woenen(de)/
te wave(r) ende jan lesculier zijn brued(er) woenen(de) te/
bonler hebben geloeft ind(ivisim) lamb(er)to duffay den jo(n)gen/
af te leggen(e) en(de) geheelijc te lossen met vollen pachte/
tderdendeel van alsulken zesse ringsgulden(en) erffelijc/
alse wijlen h(er) claes zande prieste(r) a(n)no lxxxviii/
iii[a] decembr(is) v(er)creech met scepen(en) br(ieven) van loeven(en) nae/
uutwijsen der selver selver brieve(n) ende dat tussche(n)/
dit ende iii[a] decembr(is) nu naistc(omende) Met sulken cond(itien)/
dat de selve lamb(er)tus nochtans boven desen bliven/
sal op zijn recht van zijne(n) scepen(en) br(ieven) ende beleyde/
die hij vanden selven rinten heeft alsoe wel op/
dande(r) p(er)soenen inden selven br(ieven) begrepen als opde/
voirs(creven) twee p(er)soenen onder tselve beleyt begrepen/
om metten eenen oft metten ande(re)n dwelc hem/
van beyden best gelieven sal te verhalen behalven/
altijt met eend(er) betalingen te gestaene et p(ri)[(us)] cor(am)/
h(er)meys baets m(ar)tii xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt