SAL7390, Act: V°358.3-R°359.1 (586 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°358.3-R°359.1  
Act
Date: 1497-03-29

Transcription

2019-01-25 by Karel Embrechts
Item jan van ov(er)beke jan de grove henr(ic) de smet/
ty(m)merman voir hem selven ende oic van wegen/
/ henricx vanden ynde zijns swag(er)s absent zijnde/
den welken hij h(ier)toe geloeft heeft te vervangen/
jan vanden ynde brued(er) des voirs(creven) henricx en(de)/
a(n)ne sgroven wed(uw)[e] jacops wijlen vand(er) noeyen/
den welken ende oic jacoppen van ov(er)beke brued(er)/
des voirs(creven) jans tsamentlijc soe zij seyden aenge/
storven is van janne wijlen de grove de hellicht/
van eene(n) huyse ende hove gelegen te wijchmale/
opt sluyse gehouden te leene vanden hee(r) van/
rotselair dwelc de voirs(creven) jacop naede aflivich(eit)/
des voirs(creven) wijlen jans de grove behoirlijc tot/
hue(re)r alder behoef ontfangen heeft ende zij dat nu/
gelijcker hant wed(er)om v(er)cocht hebben janne de cuype(re)/
om ende voe(r) negen rinsgulden(en) eens d(aer) aff de/
selve jacop van ov(er)beke die alleene bij zijnen/
ontfange voirs(creven) d(aer)inne stak den voirs(creven) janne/
de cuype(re) de guedinge doen sal van hue(re)r ald(er)/
wegen in p(rese)ntia hebben gekint ende gelijt dat/
elc van hen vanden selven goeden voirs(creven) getogen/
en(de) gehadt heeft sijn seve(n)ste gedeelte vanden/
voirs(creven) so(m)men van negen rinsg(ulden) eens Geloven(de) d(aer)/
om den selve(n) jacoppe noch zijn goede oft nac(omelingen)/
d(aer)aff nu(m)mermeer aen te spreken (et)c(etera) sed de dicta/
quitan(cia) erga quoscu(m)q(ue) recta(m) p(re)sta(r)e war(andiam) prout/
cor(am) h(er)meys buets(ele) m(ar)tii xxix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt