SAL7390, Act: V°366.2-R°367.1 (596 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°366.2-R°367.1  
Act
Date: 1497-04-03

Transcription

2019-01-26 by Karel Embrechts
Item claes vanden hake geheete(n) meys wonen(de)/
te libbeke die van goessen(e) vander moelen/
houden(de) es in pechtingen ende hueri(n)gen seke(r)/
sijnd(er) werdynne(n) goede gelegen te libbeke d(aer)/
eyssen cust(er)mans huer vad(er) uutgestorve(n) is ts(jae)[rs]/
elck boend(er) lants om i(½) mudde corens lovensch/
ende de beemde mette(n) huyse hove boeg(ar)de mette(n)/
toebeh(oirten) sonder tdofhuys d(aer) hij egheene(n) sacht/
inne en heeft tsjair om acht r(ins)gulden(en)/
twee stuv(er)s den rinsg(ulden) te xx stuv(er)s tgrain/
te s(in)[te] andries(mis)s[e] ende de weyhuye(r) s(in)[te] m(er)tens(mis)s[e]/
oft ombegrepen te kersmesse te bet(alen) d(aer) aff den/
t(er)mijn inne ghinck te halfm(er)te a(n)no xcv due(re)nde/
den t(er)mijn van zesse jae(re)n ende ten halven/
tijde te sceyden Met vorw(er)den dat claes de/
landen wynne(n) werve(n) ende mesten sal wel en(de)/
loffelijck gelijc regenoeten boven ende beneden/
ende die laten tot zijne(n) afsceyden soe hij die/
aenveert heeft ende voirt [op] meer ande(r) (con)d(ici)[en]/
navolgen(de) den vorw(er)den d(aer)aff voir goede/
mans bred(er) v(er)haelt te voldoen(e) ende oic den selve(n)/
goessen(e) te betalen(e) alsulken vier rinsgulden(en)/
alse hij hem noch sculd(ich) is vanden p(er)de dat/
hij van goessen(e) gehadt heeft de twee d(aer)aff/
bynnen eene(n) jae(r) naistc(omende) ende dander twee/
/ bynnen eene(n) jae(r) nae volgen(de) quol(ibe)t assecutu(m)/
hier voe(r) v(er)oblige(re)nde de selve claes hem selve(n)/
ende alle zijn goede have ende erve te libbeke/
gelegen cor(am) h(er)meys buets(ele) aprilis t(er)cia
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt