SAL7390, Act: V°39.1 (69 of 783)
Search Act
previous | next
Act V°39.1  
Act
Date: 1496-07-30

Transcription

2018-07-25 by Karel Embrechts
Item want de voirs(creven) scult van thien rinsgulden(en)/
eens ende van eene(n) mudde corens erfpachts voirs(creven)/
spruyten(de) compt uuyt saken van drie rijders lijfpen(sien)/
d(aer)aff de voirs(creven) gehuyssche(n) voirmaels gelufte gedaen/
hebben den voirs(creven) arnde de selve lijftochte jairlijcx/
te betalen ende oic uuyt saken vanden v(er)loepe van/
xxxiii rijd(er)s d(aer)aff verloepen ende ombetaelt uuytstaen(de)/
d(aer) voe(r) de voirs(creven) arnt hem nae des(er) stadt recht/
voirmaels heeft doen leyden tott(en) selv(en) gehuyssche(n)/
goeden Soe hebbe(n) de selve gehuyssche(n) geco(n)senteert/
en(de) gewillecoirt den selven arnde in alsoe v(er)re zij/
gebrekcelijc wae(re)n int voldoen van des voirs(creven) steet/
oft in e(n)nich van dien dat de selve arnt in dien/
gevalle hem sal moegen behulpen metten voirs(creven)/
beleyde alsoe wel voe(r) tvoldoen vand(er) voirs(creven) gelufte(n)/
en(de) recognitie(n) om tot voldoeni(n)gen van dien te comen/
alsoe hij soude moegen doen voe(r) de voirs(creven) pri(n)cipale/
lijfpen(sie) en(de) gelufte van van xxxiii rijders d(aer) voe(r)/
de selve arnt gelijc voe(r) geleydt is cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-11 by Xavier Delacourt