SAL7390, Act: V°398.2 (647 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°398.2  
Act
Date: 1497-04-27

Transcription

2019-02-02 by Karel Embrechts
Want ghijsbrecht van holsbeke als geleit nae des(er) stadt recht/
voir zijn wettich gebreck uuyt cracht van scepen(en) van loeven(en)/
tot allen den goeden beyde have en(de) erve henricx neve(n)s ende/
jans heyberchs soe wair die gelegen zijn hem met br(ieven) van/
des(er) stadt gescr(even) aen den meye(r) van wiltsele oft zijnen/
stadhoude(r) alle de selve goede behoirlijc heeft doen leve(re)n/
ende den voirs(creven) p(er)sone(n) dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde/
banc voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) doen bescheiden/
Aldair de voirs(creven) p(er)sonen op heden als ten daige van rechte/
d(air)toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en zijn noch procur(eur) van/
hue(re)n twege(n) den voirs(creven) geleidd(en) comp(ar)re(re)nde ende trecht/
voirt v(er)suekende soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en)/
t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirl(ijc) gebleke(n) heeft/
bij rapourte bauduwijns belle(n)s des(er) stadt bode tvoirs(creven)/
exploit geschiet te zijne gewesen hebbe(n) met vo(n)nisse/
wair de wederp(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleidd(en) niet en comp(ar)eert/
voe(r) den opstaen smeyers der scepen(en) datme(n) den selve(n)/
geleidden vanden voirs(creven) goeden houden soude inde/
macht van zijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)g(en) alzoe/
v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) es in scampno ap(ri)l(is) xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt