SAL7390, Act: V°398.3-R°399.1 (648 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°398.3-R°399.1  
Act
Date: 1497-04-27

Transcription

2019-02-02 by Karel Embrechts
Want jorijs vand(er) ast als geleit nae des(er) stadt recht voir/
zijn wettich gebreck uuyt cracht van scepen(en) br(ieven) van loeven(en)/
/ tot allen den goeden beyde have en(de) erve jans reynarts ende/
(christ)iaens reynarts soe wair die gelegen zijn hem met/
br(ieven) van des(er) stadt gescr(even) aen den meye(r) van zichen(en) oft/
zijnen stadhoude(r) alle de selve goede behoirlijck heeft/
doen leve(re)n met oick een stuck soe lants soe beempts/
geheete(n) durpdelle dwelc joh(ann)es de vos ende den voirs(creven)/
p(er)sone(n) dach van rechte alh(ier) te comp(ar)e(re)n inde banc voe(r) meye(r)/
ende scepen(en) van loeven(en) doen bescheide(n) Aldair de voirs(creven)/
p(er)sonen op heden als ten daige van rechte d(air)toe dienen(de)/
niet gecomp(ar)eert en zijn noch procur(eur) van hue(re)n twegen/
des voirs(creven) geleidd(en) comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de)/
soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers/
nae dat hen behoirlijc gebleke(n) heeft bij rapourte jans/
driedoens des(er) stadt bode tvoirs(creven) exploit geschiet te zijne/
gewesen hebben met vo(n)niss(en) wair de wederp(ar)tie vand(en)/
voirs(creven) geleidd(en) niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen smeyers/
datme(n) den selve(n) geleidd(en) vand(en) voirs(creven) goeden houden/
soude inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven) ende/
leveri(n)g(en) alsoe v(er)re alst noch voe(r) scepen(en) come(n) es in/
scampno ap(ri)lis xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt