SAL7390, Act: V°424.3-R°425.1 (681 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°424.3-R°425.1  
Act
Date: 1497-05-13

Transcription

2019-02-10 by Karel Embrechts
Want jouffr(ouwe) m(ar)griete voelkens weduwe raes wijlen van/
baussele die nae des(er) stadt recht voir hue(r) wettich/
gebreck uuyt crachte van scepen(en) brieven va(n) loeven(en)/
come(n) ende geleydt is tot alle(n) den goeden beyde have/
ende erve gheerts wijlen hoelma(n)s zoe wair die/
/ gelegen zijn huer met brieven van des(er) stadt/
gescreven aenden drossete va(n) keerb(er)gen oft zijne(n) stadhoude(r)/
alle de selve goede behoirlijck heeft doen leve(re)n ende ja(n)ne/
hoelma(n)s dach van rechte alhier te compare(re)n inde banck/
voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) oft hij hem d(air)tegen/
hadde(n) wille(n) oppone(re)n doen bescheyden Aldair hij niet/
gecomp(ar)eert en es noch nyema(n)t van zijnen wegen/
ende de voirs(creven) geleidde comp(ar)e(re)nde trecht voirt versocht/
heeft soe verre dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en)/
smeyers nae dat hen behoirlijck heeft gebleken bij/
rapporte gielis eveloege des(er) stadt geswoirne bode/
tvoirs(creven) exploit behoirlijck geschiet te zijne gewijst/
hebben met vo(n)nisse Wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven)/
geleydd(en) niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers/
ende der scepen(en) datme(n) de selve geleidde va(n)d(en) voirs(creven)/
goede(n) houde(n) soude inde macht va(n) hue(re)n voirs(creven) beleide/
scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)ghe(n) alsoe v(er)re alst noch voir/
scepen(en) comen is in scampno maii xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt