SAL7390, Act: V°425.2-R°426.1 (684 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°425.2-R°426.1  
Act
Date: 1497-05-15

Transcription

2019-02-10 by Karel Embrechts
Allen den ghenen dat jehan de lanisson al(ia)s colichon woenen(de)/
te berghen in henegouwe hebbende volcomen macht en(de)/
auc(tori)teyt van he(re)n en(de) meest(ere)n huygen adriani doctoir in/
medicijne(n) woenen(de) te berghen voirs(creven) met behoirlik(er) procu(r)atien/
gepasseert voe(r) de wethoude(re)n va(n) berghe(n) voirs(creven) vand(er) daet/
xiiii[c] xciiii des iiii[de] daigs nove(m)br(is) ons op hede(n) gebleken/
om te moegen substitue(re)n eene(n) oft meer p(ro)cur(eur) oft/
p(ro)cur(eur)s in p(rese)ntia heeft uut crachte der zelv(er) p(ro)curatien/
gesubstitueert ende oic inde(n) name va(n) hem selven/
geconstitueert geset volcome(n) macht p(ro)cu(r)atie en(de) auc(tori)teyt/
gegeven meest(ere)n ja(n)ne ghijs meest(ere)n ja(n)ne roela(n)ts/
meest(ere)n pete(re)n va(n) s(in)[te] pet(er)s advocate(n) claese va(n) heyst/
walter(e) va(n) olmen pete(re)n va(n) voere(n)dale m(er)celise va(n)/
ov(er)hof gerard(e) vanden dijcke [henr(icke) banier] p(ro)cur(eur)s inde(n) raide van/
braba(n)t gerard(o) de thymo janne va(n) udeke(m) voirspreke/
henri(cke) van raveschote [en(de) willem(me) van leefdale] aut Alle ende yegewelke/
/ des voirs(creven) he(re)n ende meest(er)s huygen adriani ende oic des/
voirs(creven) jans collichon saken questien ende geschillen die/
zij alsnu tsamen oft bezund(er)t uutstaende moege(n) hebbe(n)/
oft namaels zulle(n) moegen hebben (et)c(etera) alle hue(r) jairguld(en)/
(et)c(etera) te verwae(re)n (et)c(etera) in meliori forma p(ro)mitt(entes) rat(um)/
salvo iusto calculo cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt