SAL7390, Act: V°43.3-R°44.1 (80 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°43.3-R°44.1  
Act
Date: 1496-08-04

Transcription

2019-09-22 by Karel Embrechts
Item ter meerd(er) sekerh(eit) ende in vestich(eit) van des(er) heeft/
de selve jouffr(ouw) m(ar)griete den selve(n) meeste(re)n ja(n)ne/
getra(n)sporteert geced(er)t en(de) ov(er)gegeven en(de) mits des(er)/
transporteert cedeert en(de) gheeft over alsulken xl r(ins)g(ulden)/
tsjairs lijfpen(sien) alse zij met br(ieven) van des(er) stadt op/
huer lijff jairlijcx heeft en(de) heffen(de) es opde stadt
//
van loeven(en) ende dingeseten(en) der selv(er) om die bijd(en)/
selve(n) meeste(re)n ja(n)ne jairlijcx gehaven opgebuert/
en(de) ontf(angen) te wordden en(de) zijn p(ro)fijt d(aer) mede te doen(e)/
soe lange ende tot aene d(er)tijt toe e(m)mer dat zij/
den selven meeste(re)n ja(n)ne de voirs(creven) erfrinte van xxii/
rinsg(ulden) gelijc voirs(creven) steet loffelijc bevesticht v(er)pandt/
oft v(er)borcht sal hebben tot desselfs meester jans/
behoeff op dese voirs(creven) lijfrinte geheelijc ind(er) mate(n)/
voirs(creven) worpen(de) ende verthijen(de) Geloven(de) de selve/
wed(uw)[e] dat zij huer der selver lijfrinten gheenssins/
aendragen en sal noch hande d(aer)aen slaen moegen/
p(er) se aliu(m) vel alios dir(e)c(t)e vel indir(e)c(t)e aliquo iu(r)e spi(r)ituali vel seculari quovis quisito colo(r)e voe(r) aen d(er)re/
tijt toe de vestich(eit) verpandinge oft borchtocht/
voirs(creven) volcomelijc voldaen sal zijn cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-18 by Xavier Delacourt