SAL7390, Act: V°444.1-R°445.1 (713 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°444.1-R°445.1  
Act
Date: 1497-05-31

Transcription

2019-04-04 by Karel Embrechts
It(em) eene deili(n)ghe ende scheydinge gesciet ende/
gemaect zijnde tusschen claese vanden putte t(er) eenre/
lijsbetten vanden putte zijnd(er) zuster weduwe jans/
wilen de sprenge(re) cu(m) tuto(r)e met jacoppe ende pete(re)n/
de sprenge(re) hue(re)n zonen p(ri)us ema(ncipa)[t(i)] ten bijsijne ende/
met consente vanden selven jacoppe ende pete(re)n voir hen/
ende oec voir anneken ende grietken sprengers/
hue(r) zusterkens onder hue(r) daghe zijne en(de) oec/
ten bijsijne ende met consente van symoen(e) de scepe(re)/
der selv(er) kinde(re)n neve vander moeder wegen aff(ir)me(re)nde/
de selve jacop peet(er) ende symoen dat dit gesciet es/
inden meesten orboe(r) ende p(ro)fijte der selv(er) kinde(re)n de welke/
zij oic h(ier) inne geloeft hebben te v(er)vangen(e) soe wa(n)neer/
zij tot hue(re)n daghen comen zijn sulle(n) t(er) ande(re) ende/
janne van cav(er)chon ende m(ar)griete(n) vande(n) putte/
zijne(n) wive zuster der voirs(creven) claes ende lijstbetten/
vanden putte t(er) derd(er) zijden Opde goede chijse(n) rinten/
ende erfpachten die den selve(n) kinde(re)n vanden/
putte bleven ende verstorve(n) zijn van henricke/
wilen vanden putte ende lijsbetten wile(n) vand(er)/
varent sijnen wive vader en(de) moeder der voirs(creven)/
claes lijsbetten ende m(ar)grieten Te Deylen/
Soe sijn bleven ende gevallen den voirs(creven) claese/
vanden putte in sijn deili(n)ghe de goede en(de) erfrinten/
hier nae bescreven Ierst een half boender lants/
gelegen opden blaeuwe(n)putte aenden steenwech/
dair uutgaen vi st(uvers) vi d(enieren) bone ende drie broode/
aen die van percke xviii mit(en) aen die van/
seve(n)borre vier stuv(er)s aen die van vlierbeke/
en(de) ii(½) st(uvers) ix mit(en) aende(n) g(r)[o]ten heylighe(n) gheest/
It(em) twee stucken beempts gelegen te cortelke/
dair uut gaet (½) stuv(er) It(em) de ca(m)me metten/
houthuyskene geheeten de wara(n)de metten/
toebehoirten dair uutgaen viii stuv(er)s aen her/
machiele absoloens ridde(r) twee goud(en) ryders/
/ erffel(ijc) voir een messe omtrint xxv stuv(er)s aen/
die van sinte g(er)truden xx stuv(er)s erff(elijc) aen he(re)n/
ja(n)ne pieders xxiiii stuv(er)s en(de) xxviii mit(en) aende/
capellanen van sinte peters en(de) twee riders/
myn xxi stuv(er)s d(air)aff die versmolte(n) zijn Op sulke/
conditie ende vorweerde dat doe(r) tvoirs(cvreven) houthuys/
geleyt zal moten wordden tregenwat(er) vande(n) selve(n)/
houthuyse ende oic vande(n) twee huyse(n) d(air)neve(n) gelege(n)/
den voirs(creven) kinde(re)n vande(n) putte in deili(n)ge(n) gevallen/
Ende des sal de voirs(creven) claes vande(n) putte ende sijn/
nacomeli(n)gen moege(n) ty(m)me(re)n ende vesten hue(r)/
voirs(creven) houthuys inde(n) ghevel vanden eenen/
der voirs(creven) twee huysen naest den selve(n) houthuyse/
gelegen ende voirtane opde(n) last van de zesse/
rinsg(ulden) erffelijc [de drie d(air)aff] de voirs(creven) lijsbetten vande(n) putte/
en(de) hue(re)n [kinde(re)n en(de) hue(re)n] nac(omelingen) te betale(n)[en(de) dande(r) drie rinsg(ulden) der voirs(creven) m(ar)griete(n) vande(n) putte ende hue(re)n nac(omelingen) te bet(alen)] infutur(um) It(em) sijn den/
selven claese noch bleve(n) en(de) gevalle(n) in sijn deili(n)ge/
de erfrinten nabescreve(n) Ierst ees eene(n) ryder/
erff(elijc) op pet(er)s beyarts huys It(em) twee rinsg(ulden) erffel(ijc)/
op pet(er)s cuypers huys It(em) iiii cap(uynen) erff(elijc) opde stove/
geheete(n) de roose It(em) iii r(ins) g(ulden) erff(elijc) op ja(n)ne van/
caverchon It(em) ix stuv(er)s erff(elijc) op goirdts oems goede/
It(em) acht stuv(er)s erff(elijc) aen sinte katlijne(n) stichele/
oft d(air)omtri(n)t hanc quoq(ue) et sat(is) p(ro)ut/
cor(am) ijssche naen maii secunda
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt