SAL7390, Act: V°460.2-R°461.1 (739 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°460.2-R°461.1  
Act
Date: 1497-06-08

Transcription

2019-04-09 by Karel Embrechts
Want ghijsbrecht van holsbeke als geleidt nae des(er)/
stadt recht voe(r) zijn wettich gebreck uut crachte va(n) scepen(en)/
brieve(n) van loeven(en) tot alle(n) den goede(n) beide have ende/
erve giel(is) vand(er) biest zoe wair die gelegen zijn/
hem met janne berain vorste(r) alle de selve goede/
behoirlijck heeft doen leve(re)n ende den selve(n) gielise dach/
van rechte te compare(re)n inde banck voe(r) meye(r) ende/
scepen(en) van loeven(en) oft hij hem d(aer)tege(n) hadde wille(n) oppone(re)n/
doen bescheyden Aldair hij niet gecomp(ar)eert en is noch/
/ nyema(n)t van zijne(n) wegen den voirs(creven) geleydden/
compare(re)nde ende trecht voirt versuekende soe v(er)re/
dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) manissen smeyers nae dat/
hen behoirlijck heeft gebleke(n) bij cleernissen des voirs(creven)/
vorsters de voirs(creven) leveri(n)ge ende dachbescheydi(n)ge behoirl(ijc)/
geschiet te zijne vo(n)nislijck gewijst hebben wair de/
wede(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleidd(en) niet en comp(ar)eerde/
voe(r) den opstaen(en) smeyers ende der scepen(en) datmen/
den selve(n) geleydden vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) soude/
inde macht van zijne(n) voirs(creven) beleide scepen(en) brieven/
ende leveri(n)gen ju alzoe verre alst noch voir scepen(en)/
comen is in scampno junii viii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt