SAL7390, Act: V°479.1 (768 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°479.1  
Act
Date: 1497-06-17

Transcription

2019-04-15 by Karel Embrechts
Want henrick broensart als kercmeest(er) van bynckem/
geleyt zijnde nae de(n) rechte der stat van loeven(en) voe(r) der/
selver kerk wettich gebreck uuyt cracht van scepen(en) br(ieven) van/
loeven(en) tot alle(n) de(n) goede(n) beyde have en(de) erve machiels/
provoy soe wair die gelege(n) zijn he(m) met ja(n)ne zedele(re)/
vorste(r) alle de selve goede behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n en(de)/
de(n) selve(n) provoy dach van rechte doen [bescheid(en) alh(ier)] inde banc voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) Dair de kercmeest(er) te kynne(n) gaf dat hij/
geleyt zijnde ov(er) lanc tot des voirs(creven) provoys goed(en) he(m)/
hi(er)bynne(n) voir der kerck wettich gebrec hadde doen leve(re)n/
en(de) zij(n) ae(n)sp(ra)ke d(air)op ged(aen) van septe(m)bri lestlede(n) dair de/
selve provoye oft zij(n) procur(eur) dach nam van v(er)antwerd(en)/
des alnoch niet geschiet en was v(er)sueken(de) d(air)om als geleit/
vand(er) kerck(en) weghe dat he(m) de selve gelev(er)de goede/
tott(er) kerk(en) wettig(er) scult behoef volge(n) soude(n) en(de) ae(n)gewese(n)/
mochte(n) wordde(n) Dair tege(n) he(n)r(ic) van ravescote als/
procur(eur) vande(n) voirs(creven) provoye he(m) oppone(re)nde seyde/
datt(er) provoye vele op betaelt hadde sonder dat nochtans/
bij te leggen(e) nae recht oft d(air) af de(n) eedt [te] deyle(n) ende/
de selve geleyde seyde datme(n) dat alzoe niet bevi(n)de(n)/
en soude warachtich te zijne Es gewijst wair de/
selve procur(eur) van provoye niet nairder en antwerdt dat/
de(n) kercmeest(er) de gelev(er)de goed(en) tott(er) kercke(n) behoef/
volge(n) soude(n) in scampno junii xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt