SAL7390, Act: V°82.3-R°83.1 (147 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°82.3-R°83.1  
Act
Date: 1496-09-24

Transcription

2019-04-30 by Karel Embrechts
Item jouffr(ouwe) lijsbeth rethema(n)s beghijne inden/
groten beghijnhove te loeven(en) die als poirt(er)sse/
/ van des(er) stadt met br(ieven) der selv(er) gescreven aenden/
schouth(eit) van he(re)ntals oft zijne(n) stadhoude(r) te molle/
heeft doen afscriven alsulcken rastame(n)t besetsel/
en(de) co(m)meri(n)ge als op hue(r) goed(en) en(de) rinten ond(er)/
molle gelegen ten versueke ghijbs snoecx gedaen/
wae(re)n geweest ende den selve(n) ghijbe(n) dach van/
rechte doen bescheyden tegen huer alh(ier) inde banc/
voe(r) meye(r) ende scepen(en) op heden dienen(de) heeft/
huer op heden te rechte gep(rese)nteert inde banck/
voirs(creven) tegen den selve(n) ghijben(e) ende verwacht/
alsulcken ticht en(de) aensprake als de voirs(creven) ghijbe(n)/
op huer soude moegen willen doen Ald(aer) de/
selve ghijben niet gecomp(ar)eert en is noch p(ro)cur(eur)/
van zijne(n) wegen in scampno cor(am) o(m)nib[(us)] de(m)pt(is)/
tymple baets septembr(is) xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-18 by Xavier Delacourt