SAL7390, Act: V°93.3-R°94.1 (170 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°93.3-R°94.1  
Act
Date: 1496-10-05

Transcription

2018-08-30 by Karel Embrechts
Item jacop cristiaens vissche(r) woenen(de) te/
loeven(en) als pri(n)cipael jan van gruene(n)donc/
woenen(de) te ned(er)ijssche jacop eveloege en(de)/
meest(er) henr(ic) vand(er) straten [cyrurgij(n)] als zijn borge(n)
//
hebben geloeft ind(ivisim) joose de pape achter/
volgende den decrete en(de) appointeme(n)te vand(en)/
cancell(ie)r ende raide van brabant bynne(n) eene(n)/
jae(r) naistcomen(de) aff te leggen alsulken vijf rinsg(ulden)/
lijfpen(sien) navolgen(de) den scepen(en) br(ieven) van loeven(en)/
alse de selve joes spreken(de) heeft opden selve(n)/
jacoppe (christ)iaens ende woute(re)n zijne(n) brueder (et)c(etera)/
ende alsoe ende and(er)s te voldoen(e) tselve appoi(n)te/
ment soe dat sprect et p(ri)mi duo insuper/
p(ri)mus cor(am) h(er)meys borch octobr(is) qui(n)ta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-18 by Xavier Delacourt