SAL7391, Act: R°11.3 (20 of 707)
Search Act
previous | next
Act R°11.3  
Act
Date: 1497-07-05

Transcription

2020-08-24 by Jos Jonckheer
Allen den genen dat h(er) arndt trot prieste(r) jan vand(er)/
me(re)n ende arnoldus kyp als executuers vand(en) testa(men)[te]/
en(de) ut(er)sten willen he(re)n en(de) meeste(re)n coenrarts wijlen/
vand(er) me(re)n als hij leefde ridde(r) ende doctoir inden/
rechten in p(rese)ntia hebben geconst(itueert) (et)c(etera) claese van/
heyst en(de) walter(um) van olmen ende elk(en) van hen/
besund(er)t bring(er) sbriefs om inden name ende/
van wegen der voirs(creven) executien te v(er)volgen met/
rechte voe(r) stadthoude(r) ende ma(n)nen van leene m(ijns)/
genad(ichs) he(re)n alsulke acht(er)stellige gevallen(e) rinte(n)/
als der selver executien gevallen zijn ende ombet(aelt)/
uuytstaen aen diericke van mosmale hee(re) tot/
breves t(er) causen van alsulken xxi rinsgul(den) erff(elijc)/
als de selve executie jairlijcx ende erffelijc heeft/
ende houden(de) es opde heerlijch(eit) en(de) goeden van/
breves acht(er)volgen(de) den brieven d(air) op gemaict zijnde/
Ende alle questien en(de) gescillen gedingen d(air) uuyt/
spruyten(de) te v(er)volgen voir alle gerichten d(air) des behoe(re)n/
of behoeven sal moegen te bedingen te wynnen/
te v(er)liesen alle gesc(ri)ften ende libellen over te geven (et)c(etera)/
Et g(e)n(er)alit(er) et spe(ci)alit(er) P(ro)mitten(tes) rat(um) ex p(ar)te d(i)c(t)e execu(ti)[o(n)is] salvo iusto/
calculo cor(am) borch vos julii qui(n)ta
ContributorsWalter Winnelinckx , Mi-Je Van Gils
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt