SAL7391, Act: R°13.1 (25 of 707)
Search Act
previous | next
Act R°13.1  
Act
Date: 1497-07-06

Transcription

2020-08-17 by Jos Jonckheer
Want joes gans die uuyt crachte van scepen(en) br(ieven)/
van loeven(e) ov(er) lanck gepasseert jairlijcx heeft en(de)/
heffen(de) es acht mudden corens erfpachts mate van lov(en)/
alle ja(r)e s(in)[t] andriesmesse apostels te betalen(e) aen en(de)/
op onder vele meer ande(re) ond(er)pande een half boend(er)/
beempts gelegen int veertrijc broeck tusschen de/
goede jans vanden kerchove ende de goede henricx/
vissenaecx hem met br(ieven) van des(er) stadt gescreve(n)/
aenden meye(r) van bout(er)shem oft zijn(n) stadthoude(r) alle/
de selve goede ende ond(er)pande behoirlijc heeft doen/
leve(re)n ende woute(re)n za(n)nen dach van rechte te/
co(m)p(ar)e(re)n alh(ier) inde banc voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van lov(en)/
doen besceyden oft hij hem d(air) tegen hadde willen/
oppone(re)n Aldair hij op heden als ten daige van/
rechte d(air) toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en es noch/
niema(n)t van zijne(n) wegen den voirs(creven) joese com/
p(ar)e(re)nde ende trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat/
de scepen(en) van loeven(e) t(er) manissen smeyers nae dat/
hen behoirlijc gebleken heeft bij rappoirte giel(is)/
eveloege des(er) stadt bode tvoirs(creven) exploit geschiet/
te zijne gewesen hebben met vo(n)nisse wair de/
wed(er)p(ar)tie vanden voirs(creven) joese niet en comp(ar)eert voe(r)/
den opstaen(e) smeyers ende der scepen(en) datmen den/
selven joese houden soude inde macht van zijnen/
scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir/
scepen(en) comen is in scampno julii vi[ta]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt