SAL7391, Act: R°17.3 (31 of 707)
Search Act
previous | next
Act R°17.3  
Act
Date: 1497-07-07

Transcription

2020-08-17 by Jos Jonckheer
Item goirt de calfsteke(re) in p(rese)ntia heeft genome(n)/
ende bekint genomen te hebben(e) van engelb(er)de/
egnoy als clerck vanden groten heyligen geeste/
bynne(n) loeven(e) eenen beempt alsoe hij geleghen/
es aende vlakeporte houden(de) een boend(er) oft d(air) omtr(int)/
te houden te hebben ende te gebruycken van halff/
meye lestleden eenen t(er)mijn van sesse ja(r)en deen/
nae dande(r) sond(er) middel v(er)volgen(de) Elcx jairs d(air)enbynne(n)/
om ende voe(r) zesse pet(er)s te xviii tstuck te betalen(e)/
jaerl(ijcx) s(in)[te] m(er)tensmesse den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde den/
voirs(creven) clercke quol(ibe)t ass(ecu)tu(m) cor(am) borch hubrechts julii/
vii[a]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt