SAL7391, Act: R°188.2-V°188.2 (324 of 708)
Search Act
previous | next
Act R°188.2-V°188.2  
Act
Date: 1497-12-14

Transcription

2021-05-06 by Jos Jonckheer
Want pet(er) bailge als momboir vanden wettigen/
kinde(re)n jans wijlen p(er)soens geleydt zijnde nae des(er)/
stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) br(ieven) van loeven(e) tot allen den goeden/
beide have ende erve gheerts gheerts vanden velde/
sone wijlen gheerts gheerts willems ende arnts/
vanden velde gebruede(re)n soene(n) des voirs(creven) gheerts/
soe wair die gelegen sijn hem met br(ieven) van des(er)/
stadt gescreven aenden meye(r) van zichen(en) oft zijne(n)/
stadthoude(r) te thielt alle de voirs(creven) goede behoirl(ijc)/
heeft doen leve(re)n ende den voirs(creven) p(er)soenen dach/
van rechte te comp(ar)e(re)n inde banck voir meye(r) en(de)
//
scepen(en) van loeven(e) doen besceyden oft zij hen/
d(air)tegen hadden willen oppone(re)n Ald(air) zij op heden/
als ten gecont(inueerden) daige van rechte d(air)toe dienen(de)/
niet gecomp(ar)eert en zijn noch niema(n)t van hue(re)n/
wegen den voirs(creven) geleydden comp(ar)e(re)nde en(de) trecht/
voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van lov(en)/
t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirl(ijc) heeft gebleken/
bij resc(ri)pte henricx de becke(re) stadthouders smeyers/
van zichen(en) inde dorpe van thielt de voirs(creven) leveri(n)ge/
ende dachbesceydinge behoirlijc gesciet te zijne/
gewesen hebben voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie/
vand(en) voirs(creven) geleidd(en) niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e)/
smeyers ende der scepen(en) datmen den selven geleidd(en)/
vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht van/
sijne(n) beleide scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)gen alsoe v(er)re/
alst noch voir scepen(en) comen is in scampno dece(m)br(is)/
xiiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-17 by Xavier Delacourt