SAL7391, Act: R°190.3-V°190.1 (327 of 708)
Search Act
previous | next
Act R°190.3-V°190.1  
Act
Date: 1497-12-16

Transcription

2021-05-05 by Jos Jonckheer
Want joh(ann)es heyms als procur(eur) meest(er)s reyniers cleer/
haghe geleydt zijnde nae des(er) stadt recht voir/
zijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieven/
van loeven(e) tot allen den goeden beide have ende
//
erve arnts ende willems wijle(n) svorsters gebruede(re)n/
arnts ende pet(er)s wijlen otten oic gebruede(re)n en(de) matheeus/
wijlen crane soe wair die gelegen sijn hem met br(ieven)/
van des(er) stadt gescreven aenden meye(r) van halen oft/
zijne(n) stadthoude(r) alle de selve goede behoirlijc heeft doen/
leve(re)n ende den voirs(creven) pete(re)n otten liebrechte svorsters/
jacoppe van hoelair en(de) janne hups dach van rechte/
te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banc voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(e) doen besceyd(en) oft zij hen d(air)tegen hadde willen/
oppone(re)n Aldair zij op heden als ten daige van rechte/
d(air)toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en zijn noch niema(n)t/
van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleidden comp(ar)e(re)nde en(de)/
trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van/
loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirlijck/
gebleken heeft bij resc(ri)pte jans alarts stadthoude(r)/
smeyers van halen tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne/
gewesen hebben voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie/
vanden voirs(creven) geleidden niet en comp(ar)eert voe(r) den/
opstaen(e) smeyers en(de) der scepen(en) datmen den selven/
geleidden vanden voirs(creven) goeden houden soude inde/
macht van zijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven) en(de) leveri(n)gen/
alsoe v(er)re alst noch voir ons comen is in scampno/
decembr(is) xvi
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-17 by Xavier Delacourt