SAL7391, Act: R°222.4-V°222.1 (384 of 705)
Search Act
previous | next
Act R°222.4-V°222.1  
Act
Date: 1498-01-15

Transcription

2022-04-29 by Jos Jonckheer
Item m(ar)griete vand(en) hoeg(ar)den wed(uw)[e] rombouts/
wijlen vand(en) hueg(ar)den woenen(de) te winxele ende/
willem m(ar)griete ende g(er)truydt huer kinde(re)n prius
//
ema(ncipa)[ti] inden name van hen selven ende oic van/
wegen marien en(de) lijsbetthe(n) vand(en) hueg(ar)den/
oic kynde(re)n der voirs(creven) gehuysschen en(de) brued(er) en(de)/
suste(re)n des voirs(creven) willems m(ar)grieten en(de) g(er)truyd(en)/
nu absent zijnde de welke zij geloefte(n) hebben/
ind(ivisim) h(ier) toe te v(er)vangen en(de) in dien te hebben/
dat zij al des nae bescreven wordt gestentich/
en(de) van weerden houden sullen in p(rese)ntia hebbe(n)/
gekint ende gelijdt vercocht te hebben(e) giel(ise) van nethen(en)/
een schue(r) met allen huer(er) toebehoirten en(de) alle(n) de/
stelling(en) metten wagenhuyse verkenskoye en(de) hoend(er)huyse/
met oic der poirten en(de) hue(re)n toebehoirten alsoe die/
gestaen zijn ond(er) winxele op cortenbosch die welke/
de selve gielijs t(er)stont vanden gronde d(air) die op staen/
sal moegen afbreken en(de) ewech vue(re)n t(er) plaetssen/
dair hem dat gelieven sal sond(er) nochtan inden erf/
gront d(air) die opstaen noch oic int woenhuys e(n)nich/
recht oft actie te hebben om ende voe(r) de so(m)me/
van xxxvi r(ins)g(ulden) te xx stuv(er)s tstuck iii pl(a)c(ken) voe(r) den/
stuv(er) D(air)af zij alsnu gereet bekint hebben ontfa(n)g(en)/
te hebben(e) vanden selve(n) giel(ise) xviii pet(er)s te xviii st(uvers)/
tstuck ende tsurplus te weten(e) xix r(ins)gulden(en) en(de)/
xvi stuv(er)s sal giel(ijs) hen betalen tussche(n) dit en(de)/
s(in)[t] jans(mis)s[e] bap(tis)[te(n)] naistc(omende) tamq(uam) ass(ecu)[tu(m)] ende de voirs(creven)/
v(er)coep(er)s hebben geloeft den selven giel(ise) de voirs(creven)/
goede te doen en(de) laten volgen o(n)beco(m)mert van yema(n)de/
cor(am) rosme(er) hubr(echts) januarii xv
ContributorsWalter Winnelinckx , Mi-Je Van Gils
Moderated byWalter Winnelinckx
Add. 1
, in de marge
LanguageNederlands

Transcription

2022-04-29 by Jos Jonckheer
m(ar)griete(n) de/
weduwe en(de)/
hue(r) kinde(re)n hebbe(n)/
bekint van/
gielise va(n) nethen(en)/
van desen voldaen te/
zijne et (con)s(en)sieru(n)t deleri/
inq(uan)tu(m) ip(s)os ta(n)git act(um)/
ja(nua)rii penul(tima) a(nn)[o] xcix/
stilo braban(tie)
ContributorsWalter Winnelinckx , Mi-Je Van Gils
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-17 by Xavier Delacourt