SAL7391, Act: R°224.2 (388 of 705)
Search Act
previous | next
Act R°224.2  
Act
Date: 1498-01-17

Transcription

2022-03-01 by Jos Jonckheer
Item jan van hoevelde jan van halmale s(er)vaes/
hochs jan de wairseghe(re) als gesworen(en) vanden/
smeden ambachten henr(ick) bericx henr(ick) van co(m)pe(n)rode/
jan van bolloe gielijs de roeve(re) pauwel vande(n)/
dale ende jan cas in p(rese)ntia hebben gekint ende/
gelijdt in pechtingen genomen te hebben(e) inden name/
vanden selven ambachte de pondass(ijsen) die zij uuyt saken/
van hue(re)n voirs(creven) ambachte sculdich souden moegen sijn/
tegen de voirs(creven) geswoiren(en) vanden crudeniers ende/
vetwariers ambachten die den selven p(er)sonen voirs(creven)/
alsoe beki(n)nen verpacht te hebben(e) de selve pondass(ijsen)/
eenen t(er)mijn van zesse ja(r)en lanck due(re)nde deen nae/
dand(er) sonder middel vervolgen(de) innegaende sinte marie(n)/
magdaleene(n) daige lestleden elcx jairs d(air)enbynnen/
om ende voe(r) xvi(½) rinsgulden(en) te xx stuv(er)s tstuck jairl(ijcx)/
alle vie(re)ndeele(n) jairs tvie(re)ndeel d(air)aff te betalen(e)/
quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] ende dit oic opde oude vorweerden/
en(de) conditien in desen van oudts geuseert uts(upra) Et o(mn)es/
p(re)d(i)c(t)e p(er)sone except(is) iu(r)at(is) p(ro)mis(er)[u(n)t] ind(ivisim) eosdem/
iu(r)atos exinde releva(r)e indempn(es) cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx , Mi-Je Van Gils
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-17 by Xavier Delacourt