SAL7391, Act: R°239.2 (426 of 705)
Search Act
previous | next
Act R°239.2  
Act
Date: 1498-01-29

Transcription

2022-01-26 by Jos Jonckheer
Alle(n) den genen dat jan cappart sone wijle(n) henr(icx) cappart/
in p(rese)ntia heeft getra(n)sporteert ger(e)signeert gecedeert en(de)/
mits des(er) tra(n)sporteert r(e)signeert cedeert en(de) gheeft over/
in handen gielijs van nethen(en) joh(ann)is vrancx sweer/
des voirs(creven) jans lambr(echts) van lu(m)men(e) en(de) pet(er)s alkeys/
des jongen alsulk(en) br(ieven) ond(er) der stadt segel van/
loeven(e) vand(er) daet m cccc lxxxii p(rim)[a] octobris/
van xx rinsgul(den) lijfpen(sien) tot sijne(n) live alse hij heeft/
opde voirs(creven) stad van loeven(e) en(de) dingeseten(en)/
der selv(er) die bewesen zijn naed(er) hant alsmen/
verstaet op dbedrijf van halen met oick allen/
den verloepen(en) pachten en(de) acht(er)stelle van dien/
gevalle(n) en(de) ombet(aelt) uuytstaen(de) en(de) namaels vallen(de)/
om die d(air) mede te heffen op te bue(re)n tontfa(n)gen/
en(de) voirts in desselfs jans scult en(de) p(ro)fijt te beke(re)n/
op goede rekeni(n)ge soe wel aend(en) capeteyn van/
thienen geheeten jan van straesborch van pe(n)ni(n)gen/
die hij hem noch tacht(er) is als aen alle ande(re)/
geven(de) hen en(de) elken van hen volc(omen) macht de selve(n)/
rinte(n) inne te heffen(e) opte bue(re)n tontfangen (et)c(etera)/
in mel(iori) forma geloven(de) de voirs(creven) jan renu(n)c(ierende) dese/
rinte(n) nu(m)mermeer te v(er)setten te v(er)cope(n) te v(er)thie(re)n noch/
elswair te [vacat] ten zij met co(n)se(n)te vand(en) selve(n)/
vier p(er)sone(n) oft ten mi(n)sten den drien van hen in e(n)nig(er) manie(re)n/
in sp(iri)tuali seu s(e)c(u)lari cor(am) bla(n)ck(art) vos januarii xxix
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-17 by Xavier Delacourt