SAL7391, Act: R°387.2 (695 of 705)
Search Act
previous | next
Act R°387.2  
Act
Date: 1498-06-19

Transcription

2021-11-16 by Jos Jonckheer
Want barth(olomeeus) de vos als geleit nae des(er) stadt recht/
voir zijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) br(ieven)/
van loeven(e) tot allen den goeden beyde have en(de) erve/
henr(icx) wijle(n) peters en(de) jans wijle(n) p(er)soens soe wair/
die gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescreven/
aenden meye(r) van halen oft zijnen stadthoude(r) te mee(n)ssele/
alle de selve goede behoirlijc heeft doen leve(re)n ende/
den erfgenamen des voirs(creven) wijlen henricx pet(er)s ende/
marie(n) pet(er)s wed(uw)e des voirs(creven) wijlen jans p(er)soens en(de)/
hue(re)n huerlingen ende pechtene(re)n dach van rechte te/
comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e)/
doen besceyden oft zij hen d(air)tegen hadden willen oppone(re)n/
Ald(air) zij op heden als ten daige van rechte d(air)toe dienen(de)/
niet gecomp(ar)eert en zijn noch nyema(n)t van hue(re)n wegen den/
voirs(creven) geleydd(en) comp(ar)e(re)nde ende trecht voirts versuekende/
soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(e) t(er) manissen smeyers/
nae dat hen behoirlijc gebleken heeft bij resc(ri)pte henricx/
van daelhem dieners vand(er) nuwer capellen tvoirs(creven) exploit/
gesciet te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse wair/
de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleidden niet en comp(ar)eert voe(r)/
den opstaen(e) smeyers ende der scepen(en) datmen den selven/
geleydden vanden voirs(creven) goeden houden soude inde macht/
van zijne(n) beleide scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)gen alsoe v(er)re alst/
noch voir scepen(en) comen is in scampno junii xix
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-23 by Xavier Delacourt