SAL7391, Act: R°50.1 (83 of 707)
Search Act
previous | next
Act R°50.1  
Act
Date: 1497-07-24

Transcription

2020-11-17 by Jos Jonckheer
Nae dien joes van ov(er)beke meye(r) van bierbeke come(n)/
is voe(r) janne oliviers subsituyt van graven borg(er)meest(er)/
en(de) henr(icke) vand(en) borch giel(ise) de vos ende janne rosme(re)/
scepen(en) te kynnen geven(de) hoe hem afgestorven was/
zijn w(er)dynne ende dat alsoe de kynderkens die hij van/
huer behouden hadde wa(r)en moed(er)loese weesen die/
behoefden van mombo(r)en v(er)sien te zijne om van he(n)/
ende hue(re)n goeden besorcht te wesen(e) ende alsoe hadde/
hij om d(air) toe te comen(e) d(air) toe geordineert henr(icke) crabbe/
zijnd(er) moeyen sone ende pete(re)n van lantwijck brued(er) van/
wijlen zijnd(er) werdy(n)nen voirs(creven) Bidden(de) den selven/
he(re)n inden name vand(er) stadt om h(ier)inne hue(r) (con)sent/
te dragen ende willen geven Te dien ynde dat zijn/
kynderkens van mo(m)bo(r)en niet en bleven ombesorcht/
want hij gheen naerde(r) [hen] bestaende noch bat dienen(de)/
dair toe en wiste ende want de selve(n) wethoude(re)n/
genoech gevoelen(de) de selve bede in huer selven redel(ic)/
wesen(de) Soe hebben zij inde selve bede willichlijc ghe/
consenteert ende de selve mo(m)bo(r)en hem v(er)leent tot/
zijnd(er) ernstig(er) bed(e) voirs(creven) Act(um) uts(upra) cor(am) d(i)c(t)is joh(ann)i/
oliviers s(u)bstituto burg(imagis)[tri] et scab(inis) p(re)d(ictis) julii xxiiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt