SAL7391, Act: R°63.4-V°63.1 (114 of 707)
Search Act
previous | next
Act R°63.4-V°63.1  
Act
Date: 1497-08-07

Transcription

2020-11-10 by Jos Jonckheer
Allen den genen dat de voirs(creven) m(ar)griete nuyens/
in p(rese)ntia heeft getra(n)sporteert ende ov(er)gegeven
//
ende mits desen transporteert ende gheeft over/
den voirs(creven) hee(re)n en(de) meeste(re)n janne steenwynckel/
alle de acht(er)stellen die huer uuyt saken vanden/
voirs(creven) chijsen ombetaelt uutstaen constitue(re)nde/
d(air)om ende mechtich maken(de) den selven he(re)n en(de) meeste(re)n/
janne sonder e(n)nich wed(er)roepen de selve gevallen(en)/
chijs(en) te manen teysschen optebue(re)n ende tontf(angen)/
en(de) ofts noot zij met rechte texeque(re)n ende te v(er)volg(en)/
in mel(iori) forma Promitt(ens) rat(um) absq(ue) calculo cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-16 by Xavier Delacourt