SAL7391, Act: V°11.1 (21 of 707)
Search Act
previous | next
Act V°11.1  
Act
Date: 1497-07-04

Transcription

2020-08-01 by Jos Jonckheer
Tusschen pete(re)n de welde die gecocht heeft tegen/
de wed(uw)[e] jans wijlen v(er)noeyen li scape(n) tpair om xiii/
stuv(er)s t(er) eenre ende de selve wed(uw)[e] die huer pe(n)ni(n)ge/
d(air)aff beg(er)de te voirde(r) want zij d(air) mede moest gaen/
betalen soe sy seyde huer beede oft zij soude d(air)om beschadicht/
wordden t(er) ande(re) dair pet(er) allig(er)de ende seyde dat hij/
die niet gecocht en hadde met gereeden gelde mair/
opden borch met payen meynen(de) d(air) om van dien redel(ijc)/
dach te hebben(e) sonder d(air)aff nochtan e(n)nige daighe/
ond(er)sproken te hebben(e) thoen bij te leggen oft eedt te deylen/
soe dat behoe(re)n soude nae dien de selve weduwe he(m)/
dat oick ontkinde Es uuytgesproken dat de selve pet(er)/
huer op afslach metter so(n)nen geven soude vijff r(ins)gul(den)/
om d(air)mede huer beede te moegen betalen ende tsurpl(us)/
soude hij huer bet(alen) bynnen xiiii nachten naistc(omende) Ende/
oft hij gebreckelijc wa(r)e de selve vijf r(ins)g(ulden) huer alsoe/
te bet(alen) soe soude hij huer de geheele so(m)me t(er)stont/
moten betalen t(am)q(uam) ass(ecu)[tu(m)] ende d(air)enboven dragen ende/
huer afdoen alsulke costen ende lasten als zij lijden/
lijden soude moegen bij gebreke van dien vanden bede/
setters ende dat zij de selve hue(r) bede bij dien/
niet en hadde co(n)nen betalen in (con)s(ili)[o] op(idi) p(rese)ntib(us)/
crol burg(imagis)[tro] et plu(r)ib(us) aliis de (con)s(ili)[o] julii quarta
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt