SAL7391, Act: V°187.2 (322 of 708)
Search Act
previous | next
Act V°187.2  
Act
Date: 1497-12-14

Transcription

2021-05-07 by Jos Jonckheer
Want h(er) jan flami(n)gi prieste(r) als geleydt na des(er)/
stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) br(ieven) van loeven(e) tot allen den goeden/
beide have ende erve goffarts boudechon soe wair/
die gelegen zijn hem met brieven van des(er) stadt/
gescreven aen alle officie(re)n alle de selve goede/
behoirlijc heeft doen leve(re)n ende den voirs(creven) goffarde/
dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banc voe(r)/
meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) doen besceyden oft/
hij hen d(air)tegen hadde wille(n) oppone(re)n Ald(air) hij/
op heden als ten daige van rechte d(air) toe dienen(de)/
niet gecomp(ar)eert en es noch niema(n)t van zijnen/
wegen den voirs(creven) geleydde(n) comp(ar)e(re)nde ende/
trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en)/
van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behorl(ijc)/
gebleken heeft bij rappoirte giel(ise) eveloege des(er)/
stadt bode tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne bijd(en) offic(ie)rs/
van dongelb(er)ghe en(de) jauchelet gewesen hebben/
voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vanden/
voirs(creven) geleydden niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e)/
smeyers ende der scepen(en) datmen den selve(n) geleidden/
vand(en) voirs(creven) houden soude inde macht van sijne(n)/
beleyde scepen(en) brieven ende leveri(n)gen alsoe v(er)re/
alst noch voir ons comen is in scampno dece(m)br(is)/
xiiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-17 by Xavier Delacourt