SAL7391, Act: V°187.3-R°188.1 (323 of 708)
Search Act
previous | next
Act V°187.3-R°188.1  
Act
Date: 1497-12-14

Transcription

2021-05-07 by Jos Jonckheer
Want goirdt vanden berghe als geleyt nae/
des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck uuyt
//
crachte van scepen(en) br(ieven) van loeven(e) tot alle(n) den goed(en)/
beide have ende erve henricx smet soe wair die geleg(en)/
zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt ghescreven aenden/
meye(r) van libbeke oft zijne(n) stadthoude(r) alle de selve/
goede behoirlijc heeft doen leve(re)n ende den selve(n)/
henr(ic) dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck/
voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) doen besceyden/
oft hij hem d(air)tegen hadde wille(n) oppone(re)n Ald(air) hij/
op heden als ten daige van rechte d(air)toe dienen(de) n(iet)/
gecomp(ar)eert en es noch nyema(n)t van sijne(n) wegen/
ende janne vrancx als p(ro)cur(eur) vand(en) voirs(creven) geleidden/
co(m)p(ar)e(re)nde ende trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat/
de scepen(en) van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen/
behoirlijc gebleken heeft bij rescripte pet(er)s vanden/
udeke(m) stadthoud(er)s smeyers van libbeke tot libbeke/
tvoirs(creven) exploit behoirlijc gesciet te zijne gewesen/
hebbe(n) voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vand(en)/
voirs(creven) geleydden niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e)/
smeyers en(de) der scep(enen) datmen den selve(n) geleydden/
vanden voirs(creven) goeden houden soude inde macht van/
sijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven) en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst/
noch voir ons comen is in scampno decembr(is) xiiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-17 by Xavier Delacourt