SAL7391, Act: V°190.2-R°191.1 (328 of 708)
Search Act
previous | next
Act V°190.2-R°191.1  
Act
Date: 1497-12-16

Transcription

2021-05-05 by Jos Jonckheer
Want joh(ann)es de flesse(re) als geleidt nae des(er) stadt/
recht voir sijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en)/
br(ieven) van loeven(e) tot allen den goeden beyde have en(de)/
erve gielijs smeets soe wair die gelegen zijn hem/
met brieven van des(er) stadt gescreven aenden meye(r)/
van houthem oft zijne(n) stadthoude(r) alle de selve goede/
behoirlijc heeft doen leve(re)n ende den selve(n) gielise/
dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voe(r)/
meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) doen besceyden oft/
hij hem dair tegen hadde wille(n) oppone(re)n Aldair/
hij op heden als ten daige van rechte d(air)toe/
dienen(de) niet gecomp(ar)eert en zijn noch niema(n)t van
//
zijne(n) wegen den voirs(creven) geleyd(en) comp(ar)e(re)nde ende/
trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en)/
van loeven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirl(ijc)/
gebleken heeft bij rapporte baud(ewijns) bellens des(er) stadt/
bode tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne gewesen hebben/
voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vanden voirs(creven)/
geleydden niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e) smeyers/
en(de) der scepen(en) datmen den selven geleidden vand(en)/
voirs(creven) goed(en) houden soude inde macht van sijnen/
beleyde scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch/
voir scepen(en) comen is in scampno decembr(is) xvi
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-17 by Xavier Delacourt