SAL7391, Act: V°29.2-R°30.1 (50 of 707)
Search Act
previous | next
Act V°29.2-R°30.1  
Act
Date: 1497-07-14

Transcription

2020-08-23 by Jos Jonckheer
Vander questien en(de) geschillen uuytstaen(de) tusschen/
willem(me) van hove hoeymake(r) t(er) eende(re) ende ja(n)ne/
van raveschote barbier t(er) ande(re) pri(n)cipaellijc aeng(aende)/
der pypen vand(er) heymelijch(eit) die de selve van/
raveschote den selven willem(me) doen soude ende/
laten gebruycken der selv(er) uut(er) vouten van zijnd(er)/
heymelich(eit) die hij heeft ten gebruycke van/
zijne(n) huyse geh(eeten) den roelant inde dorpstrate/
acht(er) comen(de) aen des voirs(creven) willems erve voirts/
vanden v(er)colu(m)pnen vand(en) vinste(re)n die jan heeft/
acht(er) inden selve(n) roelant besund(er)t die boven/
staen oft met vasten hoirden van wijen/
wel v(er)maict en(de) vermaict te houden dat d(air)/
uuyt den selven willem(me) oft den zijne(n) oft hue(re)n/
goeden gheen ongerieff en geschiede ten derden/
derden male vanden costen van rechte die jan/
willem(me) eysschen(de) es ende des allen dien ae(n)cleeft/
behalven den t(er)mi(n)acien vand(er) stadt tussche(n) hen/
onlancx gegeven vand(en) nede(re)n van wille(m)s huyse/
ende t(er) and(er) zijd(en) vand(en) ond(er)houden(e) vand(en) looten(en)/
goten in hue(r) macht hebben hen de selve p(ar)tien/
v(er)bonden in meeste(re)n barth(olomeeus) kyp enden henricu(m)
//
hanckart secretar(issen) der stadt van loeven(e) in sulken/
vuegen dat de segg(er)s hen naird(er) informe(re)n sulle(n)/
vand(er) selv(er) questien ende informatien hebben(de) hue(r)/
uutsprake d(air)aff doen bynnen xiiii nachten naistc(omende)/
Promitt(entes) rat(um) hinc inde cor(am) vos rosme(re) julii/
xiiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt