SAL7391, Act: V°383.2 (687 of 705)
Search Act
previous | next
Act V°383.2  
Act
Date: 1498-06-16

Transcription

2021-11-23 by Jos Jonckheer
Item henr(ick) van hockezeele briede(r) heeft geloeft arnde/
van kets tot behoef vand(er) joufr(ouwe) marie(n) [infirmarien] vand(en) groten/
beghijnhove te loeven(e) viii mudde(n) corens en(de) vi mol(evaten)/
mate van loeven(e) te betalen(e) s(in)[te] m(er)tens(mis)s[e] naistcomen(de)/
tamq(uam) ass(ecu)[tu(m)] ende dit voe(r) den pacht s(in)[t] andries(mis)s[e] lestled(en)/
gevallen aen en(de) op div(er)se zij(n) goed(en) tot eegenhove gelege(n)/
geloven(de) voirts de selve henr(ick) den voirs(creven) arde de/
voirs(creven) goede [den] t(er)mijn van acht ja(r)en toecomen(de) wel ende/
lofl(ijc) te doen wynnen ende werven gelijc regenoeten sond(er)/
die voir den selven erfpacht(en) te laten liggen ongewo(n)nen/
ende voirts den selven ard(e) te bet(alen) viii molevaten/
corens met ix st(uvers) vand(en) costen bynnen viii d(agen) naistc(omende)/
tamq(uam) ass(ecu)[tu(m)] cor(am) vos hubr(echts) junii xvi
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-23 by Xavier Delacourt