SAL7391, Act: V°51.2-R°52.1 (87 of 707)
Search Act
previous | next
Act V°51.2-R°52.1  
Act
Date: 1497-07-27

Transcription

2021-03-14 by Jos Jonckheer
Item jacop de sprenge(re) ende marie vanden berge/
zijn wijff dochter jans vanden berge die hij hadde/
van thorien vullincx sijnen wive docht(er) jans wijlen/
vullincx in p(rese)ntia hebben gekint en(de) gededen dat hen/
bij roelofve capellema(n) ende woute(re)n haveloes als/
nu t(er)tijt gesworen(en) vanden vetters ambachte te loeven(e)/
inden name vanden selven ambachte gelost en(de) afge/
queten zijn met vollen rinte(n) twee rinsgulden(en) erff(elijc)/
met xxxvi rinsg(ulden) eens mu(n)ten soe die nu cours/
hebben naed(er) lest(er) valuatien op afslach ende in afcort/
tingen van alsulken negen rinsgulden(en) erffelijc/
te xx st(uvers) tstuc tres pl(a)c(ken) pro stufe(r)o als de voirs(creven)/
jan wijlen vullincx v(er)creech opten vijfsten dach van/
septembri a(n)no lxxxvii met scepen(en) br(ieven) van loeven(e)/
bekint bij ja(n)ne meys ende peete(re)n vanden zande
//
doent(er) tijt gesworen(en) vanden selven ambachte ende/
meer ande(re) vanden selven ambachte welke negen/
rinsgulden(en) erffelijck naed(er) ordinan(cien) vanden ja(r)e van/
lxxxix ger(e)duceert zijn bet(aelt) te wordden(e) den bourgun(dische)/
gulden(en) ge(re)kent te wordden(e) te xxxvi stuv(er)s soe dat de/
selve rinte mi(n)cken soude naeden prijs van nu o(m)tr(ent)/
tvie(re)ndeel (et)c(etera) Scelden(de) d(air)o(m)me volc(omelijc) quijte de(n) voirs(creven)/
gesworen(en) ende tvoirs(creven) ambachte vand(en) voirs(creven)/
twee rinsgulden(en) erffelijck ten prijse van nu in/
afslage vand(en) voirs(creven) geheeld(er) rinten en(de) van allen/
acht(er)stellen der selv(er) twee rinsgulden(en) erffel(ijc) Promitt(entes)/
null(atenus) alloqui sed war(andizare) prout cor(am) borch rosme(re)/
julii xxvii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-05-16 by Xavier Delacourt