SAL7391, Act: V°54.3-R°55.1 (91 of 707)
Search Act
previous | next
Act V°54.3-R°55.1  
Act
Date: 1497-07-31

Transcription

2020-11-11 by Jos Jonckheer
Allen den genen dat jehan andries woenen(de) te nyel/
s(in)[t] vincent in p(rese)ntia heeft geconst(itueert) (et)c(etera) ja(n)ne morda(n)t/
te loeven(e) aen janne scrijne te manen teysschen opte/
bue(re)n ende tontfangen ende ofts noot zij met rechte/
te vervolgen te bedingen te wynnen te verliesen alsulk(er)/
xviii r(ins)g(ulden) eens als de selve jan scrijne voirmaels/
ende zund(er)t der orlogen bekint heeft voe(r) goede ma(n)nen
//
den selven janne andries sculdich bleven te zijne/
van meerde(re) so(m)men van come(n)scapen van t(ar)wen die/
hij tegen den selven janne andries alh(ier) inde halle/
des wel acht ja(r)en leden is oft d(air) omtr(ent) gecocht/
heeft ende hem gelev(er)t heeft geweest van voir/
der orlogen voirs(creven) Promitt(ens) rat(um) salvo iusto/
calculo cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-16 by Xavier Delacourt