SAL7391, Act: V°59.2 (98 of 707)
Search Act
previous | next
Act V°59.2  
Act
Date: 1497-08-03

Transcription

2020-11-07 by Jos Jonckheer
Want h(er) everaert sandra prieste(r) als geleyt nae des(er)/
stadt recht voir zijn wettich gebreck uut crachte van/
scepen(en) br(ieven) van loeven(e) tot allen den goeden beyde/
have ende erve m(er)tens darion soe wair die gelegen/
zijn hem met brieven van des(er) stad gescr(even) aend(en)/
baillu van ha(n)nut oft zijne(n) stadhoude(r) alle de selve/
goede behoirlijc heeft doen leve(re)n ende den selven/
m(er)tene darion dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier)/
inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) oft/
hij hem d(air) tegen hadde willen oppone(re)n Ald(air) hij op/
heden als ten daige van rechte d(air) toe dienen(de) niet/
gecomp(ar)eert en es noch p(ro)cur(eur) van zijne(n)t weghen/
den voirs(creven) geleydden comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts/
v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(e)/
t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirlijc gebleken/
heeft bij rescripte jans de dompmartin baillu van/
ha(n)nut tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne gewesen/
hebben voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie va(n)d(en)/
voirs(creven) geleyd(den) niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e)/
smeyers ende den scepen(en) datmen den selven/
geleydden vanden voirs(creven) goeden houden soude/
inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en) brieven en(de)/
leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen/
is in scampno augusti t(er)cia
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-16 by Xavier Delacourt