SAL7392, Act: R°100.1 (215 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°100.1  
Act
Date: 1505-04-20

Transcription

2020-07-19 by Karel Embrechts
It(em) willem versoele meye(r) der hee(re)n van sinte gertuyd(en) ind(en) doirpe van nuroede/
nae de waerheyt daer af sijnde alsoe bin ic te vreden vand(en) po(n)tgelde vand(en)/
coope gedaen bij aerd(e) hardans tegen magrieten en(de) katerinen volkens elck met/
sine(n) moe(m)boire als van hae(re)n v(er)sterve(n)nissen vand(en) haveliken en(de) erffeliken goed(en)/
aerden bans wilen Ende voert consente(re) dat aerden hardans voers(creven) g sinen/
goedingen brief volgen mach sond(er) hind(er) ae(n)gaende de pontpe(n)ni(n)gen in ke(n)nisse(n)/
der waerheyt mij(n)s hantteeken hier ond(er) geseet opd(en) xx[st(en)] dach ind(e) apriel/
a(nn)[o] xv[c] ende vive/
w(illem) v(ersoele)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator