SAL7392, Act: R°101.2-V°101.1 (216 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°101.2-V°101.1  
Act
Date: 1498-10-20

Transcription

2020-11-16 by Karel Embrechts
Want claes vanden putte als man en(de) mo(m)boir/
m(ar)grieten vand(en) p(er)licke zijnd(er) huysvr(ouwe) geleydt/
zijnde nae des(er) stad recht voir zijn wettich/
gebreck uuyt crachte van scepen(en) br(ieven) van loeven(e)/
tot allen den goeden beyde have en(de) erve lodewijcx/
wijlen scosters soe wair die gelegen zijn hem/
met brieven van des(er) stadt gescreven aenden/
meye(r) van meerhout oft zijne(n) stadthoude(r) alle de/
selve goede behoirlijc heeft doen leve(re)n ende/
der weduwe(n) ende kinde(re)n des voirs(creven) wijle(n) lod(ewijx) en(de) ande(r)/
dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banc voe(r)/
meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) doen besceyden/
oft zij hen d(aer)tegen hadden willen oppone(re)n Ald(aer)/
zij op heden als ten [gec(on)t(inueerden)] daige van rechte d(aer)toe/
dienen(de) niet gecomp(ar)eert en zijn noch niemant/
van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleydden co(m)p(ar)e(re)nde/
/ ende trecht voirts versueken(de) soe v(er)re dat de/
scepen(en) van loeven(e) t(er) manissen smeyers nae/
dat hen behoirlijc gebleken heeft bij rappoirte/
baud(ewijns) bellens des(er) stadt bode tvoirs(creven) exployt/
gesciet te zijne gewesen hebben met vo(n)nisse/
wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleidden niet/
en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers en(de) der/
scepen(en) datmen den geleydden vand(en) voirs(creven) goeden/
houden soude inde macht van sijnen beleyde/
scepen(en) brieven ende leveri(n)gen alsoe v(er)re alst/
noch voir scepen(en) comen is in scampno oct(obris)/
xx
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator