SAL7392, Act: R°134.3-V°134.1 (276 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°134.3-V°134.1  
Act
Date: 1498-11-22

Transcription

2020-07-28 by Karel Embrechts
Want wille(m) van leefdale als geleydt nae des(er) stadt/
recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte van/
scepen(en) brieven van loeven(e) tot allen den goeden beyde/
have en(de) erve jans smet soe wair die gelegen zijn/
/ hem met brieven van des(er) stadt gescreven aenden/
meye(r) van bierbeke oft zijne(n) stadthoude(r) alle de/
selve goede behoirlijc heeft doen leve(re)n en(de) den/
selven janne dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde/
banck voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) doen besceid(en)/
oft hij hem d(aer) tegen hadde willen oppone(re)n Ald(aer) hij/
op heden als ten daige van rechte d(aer) toe dienen(de)/
niet gecomp(ar)eert en is noch niema(n)t van zijne(n) wegen/
den procur(eur) des voirs(creven) geleydd(en) willem(me) van leefd(ale)/
comp(ar)e(re)nde ende trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re/
dat de scepen(en) van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers nae/
dat hen behoirlijc gebleken heeft bij resc(ri)pte des/
voirs(creven) meyers tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne/
gewesen hebben voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie/
vand(en) voirs(creven) geleidd(en) niet en comp(ar)eert voe(r) den/
opstaen(en) smeyers ende der scepen(en) datmen den selve(n)/
geleidden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde/
macht van zijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)g(en)/
alsoe verre alst noch voir scepen(en) comen is in sca(m)pno/
nove(m)br(is) xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator