SAL7392, Act: R°156.2 (315 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°156.2  
Act
Date: 1498-12-13

Transcription

2020-07-30 by Karel Embrechts
Item mathijs weyns arndt en(de) thijs weyns sijn sone(n)/
in p(rese)ntia hebben bekint vercocht te hebben janne van/
haesbroeck te wae(n)rode alsulken recht en(de) gedeelte/
als den voirs(creven) math(ijse) den vad(er) v(er)stroven is van wijlen/
yden weyns sijnd(er) sust(er) beghine ind(en) beghijnhove te diest/
van alsulken landen als zij in hue(re)n leven(de) live v(er)cocht/
hadde eene(n) geheeten henr(icke) scoe(n)make(re) gelegen te/
cortenaken hoven(de) onder janne van ned(er)hem oft van/
alsulken pe(n)ni(n)gen als huer d(aer) af quame(n) ende den selve(n)/
thijse hue(re)n brued(er) van dien verstorven moegen zijn/
gedragen(de) xxv st(uvers) eens Geven(de) de selve vad(er) ende/
kinde(re) den selven janne van haesbroeck volc(omen) macht/
tselve recht en(de) de pe(n)ni(n)gen voirs(creven) d(aer) aen aen en(de) aen(den)/
sculders van dien te heffen te bue(re)n en(de) tontf(angen) quitan(tie)/
d(aer) af te geven(e) renu(n)cie(re)nde tot behoef vand(en) selve(n) van/
haesbroeck de selve vad(er) en(de) kinde(re) vand(en) selve(n) hue(re)n/
rechte en(de) deele inde selve goede en(de) pe(n)ni(n)g(en) p(ro)mitt(entes)/
null(atenus) alloqui sed war(andizare) p(ro)ut cor(am) h(er)meys borch(oven) dece(m)br(is)/
xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator