SAL7392, Act: R°156.3 (316 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°156.3  
Act
Date: 1498-12-13

Transcription

2020-07-30 by Karel Embrechts
Allen dat willem guedens woenen(de) te mechele(n)/
in p(rese)ntia heeft geconstitueert gesedt volcomen macht/
p(ro)cu(r)atie en(de) aucto(r)iteyt gegeven he(re)n m(er)ten(en) hillems/
prieste(r) janne van udekem voirspreke henr(icke) van/
ravescote willem(me) van leefd(ale) ende jacoppe wittema(n)/
aut alle sijn saken te verwae(re)n (et)c(etera) in mel(iori) forma/
promitt(entes) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) borch(oven) buets(ele)/
dec(embris) xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator