SAL7392, Act: R°209.1 (402 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°209.1  
Act
Date: 1499-01-31

Transcription

2020-07-17 by Karel Embrechts
Want b(er)nard frix als geleydt nae des(er) stad recht/
tot allen den goeden beyde have en(de) erve jans guetke(n)/
soe wair die gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er)/
stadt gescreven aenden alle officie(re)n alle de selve/
goede behoirlijc heeft doen leve(re)n ende den selve(n)/
ja(n)ne en(de) ande(re) dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier)/
inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) doen/
besceyd(en) oft zij hen dair tegen hadden wille(n) oppo/
neren Ald(air) zij op heden als ten dage van rechte/
d(aer) toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en is noch niema(n)t/
van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleidd(en) comp(ar)e(re)nde/
en(de) trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en)/
van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirlijc/
gebleken heeft bij rapporte jans driedoens des(er)/
stadt bode tvoirs(creven) exploit behoirlijc gesciet te zijne/
bijden meye(r) van bossuyt gewesen hebben voir een/
vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleidden/
niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers ende/
der scepen(en) datmen den selven geleidden vand(en)/
voirs(cvreven) goeden houden soude inde macht van zijnen/
beleyde scepen(en) brieven en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re/
alst noch voir scepen(en) comen is in scampno januarii/
ultima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator