SAL7392, Act: R°211.2 (406 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°211.2  
Act
Date: 1499-02-04

Transcription

2020-07-20 by Karel Embrechts
Item de voirs(creven) gehuijsschen ende hue(r) sonen hebben geloeft/
ind(ivisim) den voirs(creven) arnde dat zij ten lancsten vand(en) xvii[te(n)] dage/
van januario lestleden bynnen drie jae(re)n naistc(omende) soe vele/
doen sullen bij v(er)coepe der voirs(creven) goede oft and(er)s dat den/
voirs(creven) arnde zijn voirs(creven) xxx stuv(er)s erff(elijc) afgequijt sullen w(er)d(en)/
met vollen rinten coste ende c(om)me(r) nae recht oft sekerl(ijc)/
nae d(er) stadt recht bewesen alse dat hem en(de) sijne(n) nac(omelingen)/
genoech sal moegen wesen Ende t(er) meerder sekerheyt van/
des(er) en(de) allen den ande(re)n obligatien voirs(creven) sal de voirs(creven)/
arndt ond(er) en(de) in sijne(n) handen behouden alsulken obliga(ti)[e]/
van der crone(n) erff(elijc) te xxv st(uvers) alse hij met scepen(en) br(ieve)/
van loeven(e) spreken(de) heeft op janne wijlen van rode/
brued(er) der voirs(creven) agneesen en(de) dbeleyt dat de selve/
arndt d(aer) voe(r) tande(re)n tijden heeft doen doen tot allen/
den goeden have en(de) erve desselfs wijlen jans Uuyt/
welk(er) croene(n) oft xxv stuv(er)s tsjars erff(elijc) de voirs(creven)/
dertich stuv(er)s ov(er)mits des v(er)loops wille d(aer) af te bet(alen)/
wesen(de) gespruyt en(de) gehoeght zijn om den selve(n) arnde/
he(m) h(ier) mede op desselfs jans goede oft mett(er) voirs(creven)/
nyeuwer obligatien van xxx stuv(er)s erffel(ijc) te behulpen/
dwelc hem best gelieft altoes met eend(er) bet(alinge) van/
xxx st(uvers) erffelijc te passe(re)n en(de) coste(n) en(de) acht(er)stellen/
d(aer) op vallen(de) te gestaen(e) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator