SAL7392, Act: R°242.2 (448 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°242.2  
Act
Date: 1499-02-25

Transcription

2020-07-23 by Karel Embrechts
Item pet(er) loenijns sone wijle(n) jans woenen(de) inde lelie/
buyten de borchpoirte katlijne loenijs zijn sust(er) he(n)r(ic)/
tiele(n)s sone wijle(n) cornel(is) en(de) symoen stockens sone/
wijle(n) willems beyde woenen(de) te berthe(m) hebben geloeft/
ind(ivisim) den drie clusenerssen van sinte machiels en(de)/
van s(in)[t] jacops te loeven(e) en(de) van hev(er)le alsulken/
negen stuv(er)s erffelijc vallen(de) jairlijcx den xvi[te(n)]/
dach van april als cornelijs thielens en(de) jan loenijs/
voirmaels te weten(e) int jair xiiii[c] lxxvii april(is) xvi/
bekint hebbe(n) met scepen(en) br(ieven) van loeven(e) he(re)n pete(re)n/
beyart canonick der kercken van s(in)[te] pet(er)s te loeven(e)/
tot behoeff der selv(er) drie clusenerssen te lossen en(de)/
af te quijte(n) met vollen pachte tussche(n) dit en(de)/
loeven(e) kermesse naistc(omende) ende dat nae uuytwijsen(e)/
vand(en) selven scepen(en) br(ieven) d(aer) af zijnde ende tot alsulk(en)/
prijse en(de) valu(r)e van pe(n)ni(n)gen als die naed(er) valuatie(n)/
van dien tijde gevalueert zijn tamq(uam) ass(ecu)[tu(m)] Ende/
h(ier)af hebben geloeft de voirs(creven) pet(er) en(de) katlijne loenijs/
den voirs(creven) henr(icke) tiele(n)s ende symoen(e) stockens vand(er)/
eend(er) hellicht en(de) de selve henr(ic) en(de) symoen den/
voirs(creven) pete(re)n en(de) katlijne(n) loenijs vand(er) eend(er) hellicht/
scadeloes tontheffen(e) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1499-10-14

Transcription

2020-07-23 by Karel Embrechts
H(er) giel(is) van cortbeke/
al(ia)s de mu(n)te(re) inden/
name vand(en) clusenerss(en)/
va(n) s(in)t jacops voir/
deen derde deel/
symoen tector(is) inde/
name van(n)d(en) clusenerss(en)/
va(n) s(in)te machiels voir/
dander derdel en(de)/
wille(m) va(n) meerbeke/
en(de) henr(ic) yde(n) als/
kercmeest(er)s van/
hev(er)le inde(n) name/
va(n)d(en) clusenerss(en)/
va(n) hev(er)le hebbe(n)/
voir tderde derdel/
hebbe(n) bekint dat/
hen dese negen/
stuv(er)s erffelijck/
mette(n) pachte/
afgequete(n) zijn/
actu(m) xiiii octobr(is)/
a(nn)[o] xcix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator