SAL7392, Act: R°244.2-V°244.1 (450 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°244.2-V°244.1  
Act
Date: 1499-02-28

Transcription

2020-07-23 by Karel Embrechts
Item de voirs(creven) gehuyssche(n) hebben getra(n)spoirteert ende/
ov(er)geg(even) den voirs(creven) meeste(re)n barth(elmeeuse) hue(r) actie en(de) recht/
/ van alsulker pechtingen als henr(ic) de smet tegen hen/
vand(en) voirs(creven) lande gedaen heeft den t(er)mijn van vi/
jae(re)n due(re)nde elcx jairs om zesse rinsgulden(en) jairlijcx/
s(in)[t] andriesm(is)s[e] te bet(alen) Constituer(re)nde en(de) mechtich maken(de)/
d(aer)om den selve(n) meeste(re)n barth(elmeeuse) sonder e(n)nich wed(er)roepe(n)/
de selve pechtinge en(de) alle vorweerd(en) co(n)ditien en(de)/
geluften te manen teyssche(n) optebue(re)n en(de) tontfangen/
en(de) ofts noot zij met rechte te v(er)volgen in mel(iori) for(ma)/
promitt(ens) rat(um) absq(ue) calculo cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator