SAL7392, Act: R°248.4-V°248.1 (458 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°248.4-V°248.1  
Act
Date: 1499-03-04

Transcription

2020-08-22 by Karel Embrechts
Item laureys van valkenborch bode van des(er) stadt heeft/
gecleert bij sijne(n) behoir(lijcken) eede dat hij ten v(er)sueke he(re)n jor(is)/
van dongelb(er)t inden name van hem selve(n) en(de) als p(ro)cur(eur) he(re)n/
jans van dongelb(er)t priest(er)s geleydt zijnde totten goed(en)/
mathijs leema(n)s geh(eten) van arsschot en(de) [vacat] wijle(n) van/
dongelb(er)t zijnd(er) yerst(er) huysvr(ouwe) gedragen heeft aen den/
selven mathijse inder stad van leeuwe eene(n) bri(ieve) des(er)/
stadt d(aer)mede he(m) gesc(reven) wert dat de voirs(creven) geleidde/
oft hue(r) p(ro)cur(eur) he(m) hadd(en) doen leve(re)n alle de selve goede/
/ d(aer) mede oic den selven math(ijse) gecundicht w(er)t den dach/
van rechte als de selve geleidde(n) metten selven beleide/
p(ro)cede(re)n woude(n) om vo(n)nisse d(aer) over te nemen ten ynde/
oft hy de selve goede met rechte v(er)antw(er)den woude/
dat zij des quame(n) alh(ier) te loeven(e) voir meye(r) ende/
scepen(en) van loeven(e) ten voirs(creven) daige van rechte he(m) d(aer)toe/
gep(re)figeert opdat hij naemaels egheen(en) reden(en) en hadde/
te allige(re)n ignora(n)tie in des(er) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator