SAL7392, Act: R°256.2-V°256.1 (465 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°256.2-V°256.1  
Act
Date: 1499-03-04

Transcription

2020-09-06 by Karel Embrechts
Nae dien op heden comen zijn bijd(en) raide vand(er)/
stadt de gesworen(en) vanden cremers ambachte te weten(e)/
willem van raveschote met sijne(n) medeco(n)sorten t(er)/
eenre ende alijt ymbrechts woenen(de) te mechele(n) t(er) ande(re)/
ald(aer) de voirs(creven) gesworen(en) te key(n)nen gaven hoe dat zij/
de voirs(creven) altijt alh(ier) gecalengiert hadden van dat buyte(n)/
der ordinan(cien) van des ambachts rechte alh(ier) gecocht hadde/
zeke(r) olie van oliven met cleyen(n) pe(n)new(er)den en(de)/
maten dwelc alsoe zij sustineerden niet en behoirde/
noch en betaemde ten wae(re) met groten maten van/
gelten potten oft waelpotten en(de) niet d(aer) onder D(aer)tegen/
de voirs(creven) alijt hoepte en(de) sustineerde de (contra)rie datmen/
/ dat alsoe niet bevi(n)den en soude dat de rechte(n) vand(en)/
a(m)bachte voirirs(creven) dat inhielden mair huer soude/
moegen behulpen ende dingeseten(en) en(de) ande(re) gerieven/
met cleyne(n) pe(n)new(er)den ende and(er)ssins gem(er)ct dat/
eene(n) vryen merctdach was en(de) elkermalc alsoe van/
buyten mochte comen om he(n) te gerieve(n) ende oic al/
wairt dat trecht vanden ambachte dat soude moegen/
inhouden inder maten de gesworen(en) dat alleg(er)den dat/
alleene te v(er)staene wae(r) op dingeseten(en) exhibe(re)nde de/
selve gesworenen(en) t(er) (con)firmatien van hue(re)n voirnemen(en) de/
rollen vand(en) ambachte Es den selven p(ar)tien nae zeke(r)/
div(er)se alt(er)catien ten effecte als voe(r) bij hen gedaen uuyt/
gesproken ende get(er)mineert dat sond(er) p(re)judijs van een(en)yegelijcx/
rechte de voirs(creven) alijt hue(r) olie ende wae(re) sal moegen/
vercoepen met gelten potten en(de) waelpotten en(de) met/
gheend(er) cleynd(er) maten totter tijt dat p(ar)tien nairde(r) ten/
naisten daige van rechte oft op ande(r) daigen nairde(r)/
in hue(re)n voirnemen(en) bijden gemeyne(n) raide sullen zijn/
gehoirt om d(aer)entind(en) ind(er) pri(n)cipaeld(er) materien geap/
pointeert en(de) beslicht te wordden soe men bevi(n)d(en) sal/
behoe(re)nde Act(um) in (con)s(ili)[o] opidi p(rese)ntib[(us)] lyefkenrode burg(imagistr)[o]/
et aliis de (con)s(ili)[o] m(ar)tii quarta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator