SAL7392, Act: R°257.3-V°257.1 (467 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°257.3-V°257.1  
Act
Date: 1499-03-05

Transcription

2020-08-27 by Karel Embrechts
Want claes de kersmake(re) als man ende mo(m)boir g(er)truyden/
wittema(n)s zijnd(er) huysvr(ouwe) geleyt zijnde nae des(er) stadt recht/
voir zijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) br(ieven)/
van loeven(e) tot allen den goeden beyde have en(de) erve/
machiels ende lijsbetthe(n) toppens machiels wijlen van/
zurple ende jans vanden lare soe wair die gelegen/
zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescreven aenden/
meye(re)n van buedingen oft hue(re)n stadhoude(re)n alle/
de selve goede behoirlijc heeft doen leve(re)n ende den/
selven p(er)sonen hue(r) kinde(re) en(de) erfgenamen dach van/
rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voe(r) meye(r) ende/
scepen(en) van loeven(e) doen besceyden oft zij hen dair/
tegen hadden willen oppone(re)n Ald(air) zij op heden als/
ten daige van rechte d(aer)toe dienen(de) niet geco(m)p(ar)eert/
en zijn noch niema(n)t van hue(re)n wegen ende he(re)n/
giel(is) van cortbeke al(ia)s de mu(n)te(re) priest(er) als p(ro)cur(eur) des/
voirs(creven) claes comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts versueken(de)/
soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers/
nae dat hen behoirlijc gebleken heeft bij rappoirte/
laureys van valkenborch des(er) stad bode tvoirs(creven) exploit/
gesciet te zijne gewese(n) hebbe(n) met vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie/
vand(en) voirs(creven) geleidd(en) niet en co(m)p(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers/
ende der scepen(en) datmen [den] selven geleidden vand(en)/
/ voirs(creven) goeden houden soude inde macht van sijnen beleide/
scepen(en) brieven ende leveringen alsoe v(er)re alst noch/
voir scepen(en) comen is in scampno m(ar)tii qui(n)ta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator