SAL7392, Act: R°259.3-R°260.1 (471 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°259.3-R°260.1  
Act
Date: 1499-11-28

Transcription

2020-09-02 by Karel Embrechts
Nae dien wout(er) broecma(n)s ende reyne(r) borrema(n)s met/
supplicatien den raide vand(er) stadt gethoent hebbe(n) hoe/
/ zij in voirleden(en) jae(re)n aengenomen hadden geweest/
vand(en) wethoude(re)n om dofficie vand(en) clocluijden(en) ende/
de wake des nachts te houden(e) gelijc dat van ouden/
tijden gewoenlijc was te doen(e) ende tot dien den/
behoirlijcken eedt gedaen hadde wair bij sij gehouden/
zijn geweest nacht ende dach en(de) noch wae(re)n hen/
d(aer)inne te quijten(e) soe zij oick gedaen hadde(n) En(de) was/
hen voe(r) de selve exercitie en(de) den dienst voirs(creven)/
bijd(er) selv(er) stadt geloeft ende toegeseet elken van hen/
elcx sdaigs xxi groten vanden welken de voirs(creven)/
wout(er) in lange wijle(n) niet gehadt en hadde e(m)mer alsoe/
datmen hem d(aer) af tacht(er) ende in gebreke was van/
betalingen tott(er) so(m)men toe van xxxvi pet(er)s ter reken(en)/
eens ende den voirs(creven) reyne(re)n van eene()n geheelen/
jae(r) te weten(e) van xcvi tot xcvii toe en(de) tot dien/
noch elken van hen alle jae(re) twee steene kersen/
twee mudde(n) colen ende vi quarte(n) smouts om dair/
mede des nachts de wake en(de) de clocke tond(er)houden(e)/
ende tot dien noch voe(r) hen beyden eene(n) pet(er) te/
xviii st(uvers) voe(r) i pels wair af de voirs(creven) suppl(ianten) zed(er)t/
den state lestwerf gemaect van allen den voirs(creven) p(ar)ceele(n)/
gheen betalinge gehadt en hadd(en) behalven alleene/
een mudde colen dat de selve suppl(ianten) sed(er)t den staet/
tsamen gehadt hadd(en) Ende noch voirt de selve reyne(r)/
bekinde hoe hij jairlijcx sculdich was der selv(er) stadt/
xxiii stuv(er)s vand(er) stadt chijs(en) vand(en) wijng(ar)de ind(er)/
gulden vesten ende oic was hij sculdich ada(m)me/
van cav(er)chon die hij niet en hadde co(n)nen noch noch/
en can betalen bij gebreke dat hem gelijc voe(r) van/
sijne(n) pijne en(de) arbeyde gheen betalinge en was/
gebuert wair o(m)me hij bat yerst dat hem die/
twee p(ar)ceelen van sculden bijden rintmeest(er)s af/
genomen en(de) gecort moegen wordden aen tgene/
des hem de stadt gelijc voe(r) van pijne ende/
arbeyde waken(de) en(de) braken(de) sculdich en(de) tacht(er) is/
Ende mits dat beyde den selve(n) supplian(ten) niet/
moegelijc en is sonder de voirs(creven) behoeften van/
colen smoute kersen en(de) hue(re)n loon(en) en(de) diergelijckx/
de voirs(creven) officie te bedienen(e) baden d(aer)om oetmoedelijc/
de selve suppl(ianten) den wethoude(re)n dat hen gelieven/
/ woude hier inne te v(er)siene want hen and(er)s niet/
moegelijc en wae(r) sonder bijstantich(eit) der selver/
tselve texerce(re)n d(aer) zij hue(r) nachtraste(n) v(er)liesen/
moesten Soe es inden selven raide h(ier)op geledt/
en(de) de selve supplicatie int lange ov(er)sien gecleert/
en(de) gediscerneert nae dien dat dit is van pijne/
en(de) arbeyde hen redelijc te duncken dat zij h(ier) af/
wordden gecontenteert p(rese)ntib[(us)] lyefkenrode rosme(re) burg(imagi)[tr(is)]/
tymple lud(ovico) vand(er) borch buets(ele) crol scab(inis) kersmake(re) udekem/
he(n)rico vand(er) borch go(defri)[do] roelofs blanckart will(el)mo hubrechts/
scotte(n)putte ad(ri)ano vand(er) heyden joh(ann)e oeghe (con)s(iliar)[iis] nove(m)br(is)/
xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator