SAL7392, Act: R°260.3-V°260.1 (472 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°260.3-V°260.1  
Act
Date: 1499-03-06

Transcription

2020-08-25 by Karel Embrechts
Vander questien gecomen bijden raide vand(er) stadt/
tussche(n) woute(re)n van hae(re)n pelsmake(r) t(er) eende(r) ende marie scepers t(er) and(er) zijd(en) aengaen(de) eene(n) huyse staen(de)/
d(aer) inde scrijnstrate d(aer) inne de selve marie eenen/
tijt gewoent Es nae alt(er)catien van p(ar)tien de/
/ selve in wed(er)sijden gehoirt sijnde int lange ende/
oick d(aer) op gehoirt hebben(de) der stadt meest(er)s die/
de gebreken gevisiteert hadde(n) uuytgsproken en(de)/
get(er)mineert voe(r) recht dat marie de hueri(n)ge vand(en)/
selven huyse tot s(in)[t] jans(mis)s[e] naistc(omende) drag(en) sal ende/
woute(re)n d(aer) af co(n)tente(re)n metgaders den acht(er)stelle in/
dien ende d(aer) mede los zijn vand(er) hueri(n)gen vand(en)/
selven huyse en(de) dat de r(e)p(ar)ac(ie) vand(en) mue(r) en(de) van/
eend(er) leenen die marie behoirde te r(e)p(ar)e(re)n en(de) te/
doen maken bij woute(re)n gebue(re)n sal in r(e)co(m)pens(ie) van/
alsulken schaden en(de) int(er)esten bij huer geled(en) mits quad(en)/
rep(ar)acien vand(en) selven huyse ten tijde als zij die bewoent/
heeft ind(er) maten der stadtmeest(er)s dat gecleert hebben/
Act(um) cor(am) lyefkenrode burg(imagistr)[o] et allis de (con)s(ili)[o] m(ar)tii vi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator